Zaloguj się
adresy
Wyszukiwanie dla

odpadamiReklama

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu


Karmelicka 30 lok. 2
00-181 Warszawa

OIGR zrzesza małe i średnie przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką odpadami. Od momentu powstania uczestniczymy w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych oraz w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami. Promujemy członków Izby w kraju i zagranicą poprzez organizowanie wystaw, targów, pokazów, szkoleń itp. Spełniamy funkcje usługowe, informacyjne i doradcze wobec firm zrzeszonych w OIGR. Oferowane przez nas usługi to między innymi: opracowywanie wniosków o uzyskanie poszczególnych decyzji, usługi w zakresie gospodarki odpadami (ewidencja odpadów), przygotowywanie sprawozdań dla firm w zakresie gospodarki odpadami, pomoc w zorganizowaniu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów, szkolenia z zakresu gospodarki odpadami, doradztwo i konsultacje, reprezentowanie firm przed właściwymi organami samorządowymi i państwowymi.

izba, oigr, recykling, recycling, odpady

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO SA


ul. Wiejska 23
63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI

mzo

mzo

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi BESKID Sp. z o.o.


ul. Kabaty 2
34-300 ŻYWIEC

kompostowanie odpadów (garbage recycling) - BESKID sp. z o.o.

eco-beskid, beskid, odpady, smieci, śmieci

Zakład Gospodarki Komunalnej Organizacja Odzysku BIOSYSTEM SA


ul. Wodna 4
30-556 KRAKÓW

Organizacja Odzysku Biosystem S.A. - system profesjonalnej gospodarki odpadami

Biosystem Organizacja Odzysku, bio-system Organizacja Odzysku, bio, bio system organizacja odzysku, recykling

STALCO-INDUSTRIES Sp. z o.o.


ul. Cementowa 1
31-991 KRAKÓW

STALCO Industries - producent kontenerów na odpady, prasokontenerów, oraz róznego rodzaju zaawansowanych technologicznie konstrukcji stalowych - konstrukcje stalowe: prasokontener, prasokontenery, prasa hydrauliczna,prasy hydrauliczne, stacjonarna, stacjonarne, odpady, odpadów, kontener, kontenery, gospodarka odpadami, surowce wtórne, surowców wtórnych, stacje przeładunkowe, stacje przesypowe, wywrotnice zasypowe, burty załadowcze, pojemniki, pojemnik, konstrukcje, kontenery

prasy do odpadów, prasa do odpadów, prasokontener, prasokontenery, gospodarka odapadami

RETHMANN-SZCZECIN OM Sp. z o.o.


ul. Żołnierska 56
71-210 SZCZECIN

Do naszej działalności należą: gospodarka odpadami, recykling, wywóz śmieci, oczyszczanie miast, niszczenie dokumentów, odśnieżanie, oczyszczanie, zamiatanie. REMONDIS zajmuje się wywozem takich rzeczy jak: odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, gruz, śmieci, odpady.

śmieci, odpady, recykling, gospodarka odpadami, odpady komunalne

RETHMANN-SANITECH Poznań Sp. z o.o.


ul. Górecka 104
61-483 POZNAŃ

Do naszej działalności należą: gospodarka odpadami, recykling, wywóz śmieci, oczyszczanie miast, niszczenie dokumentów, odśnieżanie, oczyszczanie, zamiatanie. REMONDIS zajmuje się wywozem takich rzeczy jak: odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, gruz, śmieci, odpady.

śmieci, odpady, recykling, gospodarka odpadami, odpady komunalne

RETHMANN RECYCLING Sp. z o.o.


ul. 17 Stycznia 56
02-146 WARSZAWA

Do naszej działalności należą: gospodarka odpadami, recykling, wywóz śmieci, oczyszczanie miast, niszczenie dokumentów, odśnieżanie, oczyszczanie, zamiatanie. REMONDIS zajmuje się wywozem takich rzeczy jak: odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, gruz, śmieci, odpady.

śmieci, odpady, recykling, gospodarka odpadami, odpady komunalne

RETHMANN - Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o.


ul. Lennona 4
05-400 OTWOCK

Do naszej działalności należą: gospodarka odpadami, recykling, wywóz śmieci, oczyszczanie miast, niszczenie dokumentów, odśnieżanie, oczyszczanie, zamiatanie. REMONDIS zajmuje się wywozem takich rzeczy jak: odpady komunalne, odpady przemysłowe, odpady niebezpieczne, gruz, śmieci, odpady.

śmieci, odpady, recykling, gospodarka odpadami, odpady komunalne

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zaopatrzenia Przemysłu AVIPOL Sp. z o.o.


ul. Kasztelańska 5
60-316 POZNAŃ

Urządzenia - gospodarka odpadami, linie segregacji odpadów, profesjonalne niszczarki sprzetu komputerowego, kleje PARLOCK do połaczeń na gorąco

AVIPOL, FLUX, SCHLEICHER, pAr, ORWAK

Najnowsze wpisy Biznes

Logistyka medyczna Logmed

Sprzedajemy i serwisujemy urządzenia firmy SciCan - producenta STATIM najszybszego autoklawu na świecie.Zapewniamy lekarzom...

» więcej

kredyt
Najnowsze na forum
Najnowsze adresy firm